Elektrická protipožiarna ochrana

Úlohou systému elektrickej požiarnej signalizácie (EPS) je včasná detekcia a vyhodnotenie situácie porušujúcej požiarnu bezpečnosť chránených priestorov a následné odovzdanie informácie o vzniku tejto udalosti do systému požiarnej ochrany alebo Pultu Centrálnej Ochrany. Vyberať môžete tiež z mnohých detektorov prítomnosti konkrétnych plynov v prevedení vhodnom pre bežné prostredie. Nechýbajú ani autonómne hlásiče pre menšie inštalácie. Okrem predaja a montáží týchto systémov požiarnej signalizácie, vykonávame na základe akreditácie Úradu požiarnej ochrany MV SR aj servis a skúšky systémov požiarnej signalizácie.

Sme odborníci na kontrolu a bezpečnosť