Pult centrálnej ochrany (PCO):

Poskytujeme pripojenie zabezpečovacieho, kamerového a požiarného systému na Pult centrálnej ochrany v rámci celého Slovenska a taktiež zriadenie nového monitorovacieho strediska (PCO)

Samotná funkcia PCO spočíva v monitorovaní správ z EZS (elektronický zabezpečovací systém) a EPS (elektronická požiarna signalizácia). Akákoľvek nepovolená zmena v chránenom objekte (neoprávnený vstup až po násilné vniknutie) je odovzdaná zo systému okamžite na PCO. Po prijatí poplachového signálu operátor okamžite vysiela na miesto zásahovú skupinu. Takto je možné okamžite zaistiť súčinnosť napr. POLÍCIE, HASIČOV, ale aj kontaktných osôb.

Sme odborníci na kontrolu a bezpečnosť