/domains/avaris/UserFiles/web/header2.png

Zákazkový vývoj

Zákazkový vývoj

Vývoj a výroba elektronických identifikačných zariadení na zákazku

 • •Nezáväzná konzultácia požiadaviek
 • •Poradenstvo a analýza technického riešenia
 • •Návrh riešenia
 • •Návrh elektronických zariadení
 • •Návrh programového vybavenia
 • •Návrh dosiek plošných spojov
 • •Návrh mechanickej konštrukcie zariadenia
 • •Výroba funkčných vzoriek
 • •Testovanie vlastností funkčných vzoriek
 • •Výroba prototypov
 • •Testovanie odolnosti a spoľahlivosti prototypov
 • •Spracovanie výrobnej dokumentácie
 • •Výroba a kompletnosť zariadení
 • •Výstupná kontrola, oživenie
 • •Záručný a pozáručný servis
 • •Upgrade
 • Na základe individuálnych požiadaviek zákazníka poskytujeme služby v oblasti vývoja a výroby elektronických identifikačných systémov.

Pre klientov zaisťujeme nasledujúce služby:

Nezáväzná konzultácia požiadaviek:

Na základe presných požiadaviek zákazníka vypracujeme predbežnú analýzu, na základe ktorej navrhujeme možnosti riešenia, vrátane finančnej náročnosti a harmonogramu vývojových prác. V prípade väčšieho množstva možných riešení pomáhame nájsť či doporučiť najvhodnejšiu variantu ,s prihliadnutím ku všetkým zadaným kritériám, vrátane ceny.


Zákaznícke riešenie na mieru

V našich možnostiach je okrem dodatočného vybavovania mechanických strojov a zariadení elektronickými identifikačnými systémami tiež vývoj úplne nových produktov. Pri vývoji využívame svoje mnohoročné skúsenosti v oblasti elektronických identifikačných systémov. Dokážeme úplne zastrešiť všetky vývojové i následné výrobné procesy.


Návrhy konštrukčnej dokumentácie

Na základe odsúhlasenia analýzy a návrhu vývoja je prikročené k vypracovaniu konštrukčnej dokumentácie prototypu zariadenia. V prípade potreby sme okrem samotného návrhu elektronického zariadenia schopný zaistiť návrh prípadných mechanických zmien v existujúcich zariadeniach a v neposlednej rade tiež designové prevedenie.


Funkčné vzorky

Na základe konštrukčnej dokumentácie je prikročené k tvorbe funkčných vzoriek zariadenia, ktoré slúžia k otestovaniu funkcií u zákazníka ? zadávateľa.


Spracovanie výrobnej dokumentácie:


S prihliadnutím k výsledkom testovania funkčných vzoriek u zadávateľa sa dokončí výrobná dokumentácia zariadenia, ktorá obsahuje schému zapojenia, súpis materiálu, výkres plošných spojov a výrobné postupy.


Výroba zariadenia


Prostredníctvom externých partnerov sme schopný následne zaistiť plne profesionálnu výrobu plošných spojov i pridruženej kompletizovanej práce. K zákazníkovi sa potom dostáva kompletizovaný a otestovaný výrobok.


Záručný servis a pozáručný servis


Samozrejmosťou je maximálna súčinnosť pri akomkoľvek prípadnom technickom probléme a to buď v rámci záručnej doby alebo i po jeho uplynutí.